پارميس آذر

 

معنی پارمیس

چند نفر از دوستان معنی کلمه پارمیس رو خواسته بودند.

پارمیس دختر بردیا و نوه کورش هخامنشی بود. کمبوجیه برادرش بردیا رو می کشه و جهت فتح مصر به این سرزمین لشکرکشی می کنه ولی بعد از فتح مصر و در راه باز گشت کشته می شه یا به روایتی خودکشی می کنه. در این بین مغی به اسم گوماته از غیبت کمبوجیه سوء استفاده می کنه و به دروغ ادعا می کنه که بردیاست و تخت سلطنت رو غصب می کنه اما این راز پنهان نممی مونه و یکی از شاهزادگان هخامنشی به نام داریوش و چند نفر دیگه از سران و بزرگان هخامنشی بردیای دروغین رو از سلطنت خلع می کنند و داریوش جانشین اون می شه و پارمیس هم با داریوش ازدواج می کنه.

در مورد معنی لغوی اسم پارمیس چندان مطمئن نیستم. اما از منبع غیر موثقی شنیده ام که معنی لغوی پارمیس بهشت کوچک است.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٥ - آرش آذر


اولين جمله پارميس

حدودا يک ماه پيش پارميس اولين جمله زندگيش رو گفت.

اين جمله  امری و دو کلمه ای معمولا در جهت رفع يکی از اساسی ترين نياز ها انسان عنوان می شه. حدس می زنيد چی باشه؟

درسته. جمله پارميس اين بود:

( آب بده!)

بعد از اون هم يک روز که می خواستيم برم برون ددر ايشون يک جمله امری ديگه  خطاب به بنده عنوان کردند به شرح زير:

( بابا بييم!) که البته معنی اش اين است که بابا بريم.

اما جملاتی که پارميس به مامانش عنوان می کنه اصولا عاطفی تره. شرط می بندم نمی تونين اولين جمله ای که پارميس به مامانش گفت رو حدس بزنيد.

اولين جمله پارميس خطاب به مامانش اين بود:

( دوست دارم!)

من که حسابی حسوديم شد.

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٥ - آرش آذر