پارميس آذر

 

مزاحم تلفنی

يکی از دوستام که دو تا پسر ۲ ساله و ۵ ساله داره بهم زنگ زد و گفت زنگ موبايلم به صدا در آمد ٬ نگاه کردم ديدم شماره تلفن تو افتاده ولی جواب که دادم ديدم پارميسه که الو می کنه. خلاصه مواظب دخترت باش. با اينکه ۱۵ ماهه است  سر و گوشش می جنبه.

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - آرش آذر