پارميس آذر

 

عکسهای پارميس

دوستان عزيز، متاسفانه سروری که عکسهای پارميس را بر رويش قرار داده بودم ارائه خدمات خودش را محدود کرده است و بنا بر اين مجبورم فعلا عکسهای پارميس را از اين وبلاگ حذف کنم ، از طرف ديگر آلبوم عکسهای پارميس در سايت اينترنتی www.albumtown.com/parmis قرار دارند و مرتباَ up date می شوند و علافه مندان می توانند با مراجعه به آدرس فوق آلبوم عکسهای پارميس را مشاهده کنند.

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۳ - آرش آذر