پارميس آذر

 

 

از تمام شما دوستان عزيزی که از وبلاگ پارميس ديدن کرده اند و با پيامهای محبت آميز و شادشان ما را خوشحال کرده اند بسيار متشکریم و قلبا برای همه  موفقيت و شادی آرزو می کنیم.

پارميس هم هر روز بزرگتر و زرنکتر می شود و هرروز بيشتر از پيش خودش را در دل ما جا می کند بطوری که هيچکداممان نمی توانيم برای حتی لحظه ای دوری پارميس را تحمل کنيم.

امروز هم قصد دارم يک عکس از پارميس به وبلاگش اضافه کنم.

We thank all friends who have visited Parmis's weblog and have made us happy with their kind messages and we have our best wishes for them.

Parmis is growing up fast and makes us fell in love with her more and more so that both of us miss her being far from her for a moment.

Here I have added one more picture of Parmis.

 

پارميس با دستكشهايش:

Parmis with her Gloves:

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۳ - آرش آذر