اولين جمله پارميس

حدودا يک ماه پيش پارميس اولين جمله زندگيش رو گفت.

اين جمله  امری و دو کلمه ای معمولا در جهت رفع يکی از اساسی ترين نياز ها انسان عنوان می شه. حدس می زنيد چی باشه؟

درسته. جمله پارميس اين بود:

( آب بده!)

بعد از اون هم يک روز که می خواستيم برم برون ددر ايشون يک جمله امری ديگه  خطاب به بنده عنوان کردند به شرح زير:

( بابا بييم!) که البته معنی اش اين است که بابا بريم.

اما جملاتی که پارميس به مامانش عنوان می کنه اصولا عاطفی تره. شرط می بندم نمی تونين اولين جمله ای که پارميس به مامانش گفت رو حدس بزنيد.

اولين جمله پارميس خطاب به مامانش اين بود:

( دوست دارم!)

من که حسابی حسوديم شد.03.gif

 

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
sherry

چه بچه شيرينی. اميدوارم شيرينی زندگيتون پايدار باشه