سال نو مبارک

هر لحظه ای  می تواند نقطه عطف و آغازی  باشد برای رسيدن به مرحله ای جديد از سير تكاملی ما ،  پس  پيروزی روشنايی بر تاريكی و طراوت بر خشكی را بهانه ای سازيم برای غالب ساختن عشق بر نفرت و شادی بر غم و زيبايی بر زشتی . با بهار يكی شويم و چون چشمه ای از دل كوهساران بجوشيم و قصد دريا كنيم ، از سبزه زار ها بروييم و در نسيم بهاری به اهتزاز درآييم و از ابرها بباريم و عشق را در دشتها بپراكنيم و بدانيم كه روزی به دريا خواهيم رسيد.

بهار معنايی ندارد بجز اجرای زنده ترانه عشق ، و اينبار با بهار طبيعت ،  بهار عشقمان  - پارميس -  هم آواز است.

در بهار، دلهايتان بهاری باد.

/ 1 نظر / 9 بازدید
خاطره

سال نو مبارک اميدوارم سال خوبی داشته باشيد