دوستان عزيز

بعد از قرار گرفتن سايت orkut در پشت ميله های فيلتر تعدادی از دوستانم به من سايت جديدی معرفی کرده اند که دارای امکانات و شکل و شمايلی مشابه orkut است با اين تفاوت که هنوز فيلتر نشده است . آدرس اين سايت  www.gazzag.com است. من شخصا عضو آن شده ام و هر که تمايل به عضويت در آن سايت دارد اگر به من ايميل بزند او را add  خواهم کرد.

پارميس کوچولوی ما هم حالش خوب است و به همه سلام می رساند! وقتی با پارميس حرف می زنم و به او توجه می کنم شروع می کند به ابراز احساسات و در قالب اصواتی که برای ذهن منجمد و شرطی شده من نامفهوم است عميق ترين مفاهيمی را که تا کنون هيچ سخنوری نتوانسته است در قالب کلمات بيان کند به شيوايی  ادا می کند ، چطور می توان يگانگی و وحدت و عشق را با کلامی وارسته از هر نوع  دخالت ضمير نا خود آگاه و پيش داوری و آگاهی  ، بهتر از پارميس بيان کرد؟ آنقدر در همکلام شدن با پارميس دچار احساس حقارت می شوم  که به ناچار با شرمندگی اورا به آغوش مادرش بر می کردانم ، در حقيقت رازهایی را که من با خواندن کتاب ها در نيافتم ، مريم و پارميس فقط در نگاهی  مبادله می کنند. چقدر مادر بودن خوشبختی عظيميست؟

After Orkut was filtered some friends have invited me to a similar website which is named  GAZZAG on this address : www.gazzag.com . If any one likes to be added to this site please inform me to invite him/her.

The little Parmis is also ok and says regards to all of you, Whenever I try to speak with her , she starts explaining the difficult subjects such as love and beauty with the sounds she makes, but unfortunatly my concrete and abstracted mind can't have a good underestanding of what she says.Who can explain love better than Parmis with her mind of no  prejudice and unconcious interferes of conciousness? So the only thing I can do is giving her back to her mother. I really lose my selfsteem whenever I see how easily Parmis and her mother discuss about the secrets I could have never found answers for them in the books I have read only in a look. It is certainly a great prosperity to be a mother.

/ 2 نظر / 6 بازدید
behafareed

سلام لطفا اگه زحمت نباشه درqazzaq addٍ

farshad

سلام اگه لطف کنيد منم add کنيد ممنون ميشم.