دوستان عزيز تصميم داشتم كه عكسهای جديدی از پارميس به وبلاگ اضافه كنم امابه علت اشكالی كه در upload  عکسها به server پيش آمد نتوانستم و مريم هم که بيشتر وقتش مشغول بچه داری است و هنوز فرصت نکرده است که بيايد و به داد من برسد، بنا بر اين بر حسب اجبار  تصميم گرفتم تا زمان رفع مشکل به نوشتن مطالب بدون عکس اکتفا کنم،

و اما عشق ، شايد اين کلمه کلی ترين و نا دقيق ترين کلمه ای باشد که به قاموس بشر راه يافته است.  آن را از سکس و مغازله و تملک و تصاحب تا محبت ، آرزو ، يگانگی و فداکاری معنی کرده اند و گاهی آنرا به انواع حقيقی  و مجازی تقسيم می کنند. هر چند برداشت های شخصی افراد از اين کلمه  متفاوت است اطلاق لفظ  صحيح يا غلط  به هر کدام از اين برداشتها امريست در حيطه کار تخصصی زبانشناسان و اديبان . و اما برداشت من از اين کلمه به احساسی خاص بر نمی گردد بلکه آن را سبکی از زندگی می دانم که در آن فرد از خود خارج شده و گستره حضور خويش را به هستی پيوند ميزند و حالتی می يابد که در آن پيكره انسانی را چون شخصيتی مجازی در پشت مانيتور کامپيوتری می بيند که در هزار توی تنيده شده توسط مهندسی برنامه نويس درگير بازی ماجراجويانه ای شده است و خويشتن انسان را کودکی می بيند کهjoystick اين بازی را در دست گرفته و چنان  مسحور آن شده است كه خود را آن قهرمان مجازی بازی كامپيوتری پنداشته و از واقعيت های زندگی خويش غافل شده است. عشق، يافتن هويتی جديد است كه هرآنچه را كه هست، در بر می گيرد . عشق گام نهادن به ماورای بعد و زمان و ادراك و تعقل است و نهايتا عشق تنها واقعيت عينی و حقيقيست و ذات مطلق هر آنچيزيست كه به ادراك ما در می آيد وبجز عشق هر آنچه كه هست ، نيست جزعرض و ظاهری از عشق. اينجاست كه حضرت مولانا می فرمايند: بميريد، بميريد، در اين عشق بميريد.           در اين عشق چو مرديد همه روح پذيريد. 

واما مثال سخن گفتن من از عشق مثال كوری مادرزاد است كه درشناخت ماهيت رنگها سخنرانی  آغاز كند! به اميد روزی كه طلسم هايمان بشكند و چون چشم بگشاييم ناديدنی هايی ببينيم كه جز به چشم دل نتوان ديد و به اميد روزی كه كودك بازی گوش نفسمان از پشت مانيتورسِحرِ پندار بر خيزد و خويش را باز يابد.

دوستان عزيز از راه اندازی اين وبلاگ نه قصد مقاله نويسی دارم و نه قصد خاطره نويسي، تنها دليلم برای اين كار انجام حركتی است در جهت ايجاد و تحكيم دوستی ها و عرض ارادت و عشق خودم ، مريم و پارميس به همه شما عزيزانی كه محبت و صفايتان در درس عشق آموزگار بی چون و چرای من بوده است. از اين رو از همه شما تمنا دارم كه ضمن چشم پوشی كردن از بی محتوايی كلامم و نا پختگی بيانم ارتباط خويش را با من حفظ كرده و اين وبلاگ را با بيان نقطه نظرات و عقايدتان پر بار كنيد.

متشكرم 

Dear friends

I wanted to add some more pictures of Parmis but due to some technical problems it was unfortunatly impossible for me , Maryam is also so busy baby nursering that can't find enough time to fix the problem for me so I decided to content myself with writing texts without pictures.

But love: This word is one the most  mysterious and unaccurate words which people have ever used. Some meanings such as sex, friendship, ownership, unity or self-sacrifice has been considered as its synonyms. It is not my duty to find the exact meaning of this word, but to me, this word does not show a kind of sensation, but it is a kind of life style in which one gets out of his individual self and obtains a kind of universal self and experiments a situation in which considers mankind a child who is using a joystick to control a virtual hero of a computer game  who is engaged in the maze of an adventuous game , planned by a software enginear , while he is that much enchanted that forgeting about the reality of his life, and has believed that he is in fact the hero of the game. love is obtaining a new universal identity which includes everything. love is geting beyond the dimentions, time , perception and thoughts and finaly love is the only identical reality and absolute identity of all our perceptions. that is why Molana Roomi has said: Die in the love to obtain the real life.

Talking about love by me  is very  similar to a discription of colors by a blind. I hope one day we get rid of the life enchants by the help of enlightment.

Dear friends , my purpose of stablishing this weblog is neither writing articles nor writing diaries, my only purpose is enforcement  of friendships between us and all of you whom your love and friendship has always been my guidance to the real love. So please keep in touch with me by writing your coments in this weblog.

thanks.

/ 0 نظر / 4 بازدید